ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 183 Numaralı Ek Maddesi ile kurularak, 18 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi'nden ayrılan birimlerle kurulmuştur.

 

Gerçekleştirilen bu yeni düzenleme ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı , Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmış ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye’nin ilk eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi bünyesinden doğmanın avantajını yaşamaktadır. 63 yıllık eğitim tecrübesinin verdiği güven ile faaliyetlerine devam eden eğitim-öğretim kurumumuz, aynı Gazi Akademiden devraldığı güçlü akademik kadrosu ve fiziki alt yapısı ile yoluna devam etmektedir.

 

Bünyesinde barındırdığı 9 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokul, 3 Yüksekokul ve 1 Konservatuar ile Türkiye’nin yapısal olarak en genç, nitelik olarak en deneyimli Yükseköğretim kurumlarından birisi olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkentin altıncı devlet üniversitesi olarak Türk akademik hayatına sosyal bilimler alanında önemli katkılar yapacaktır.