ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Ankara’da, 1955 yılında öğretime başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1982 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni oluşturmuştur. Türkiye’nin en büyük İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden biri olma gururunu yaşayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geçmişinden gelen Akademi geleneği ile hem eğitim-öğretim alanında hem de sosyal alanlarda Türkiye’nin en önde gelen fakültelerinden birisidir. Yaklaşık 10 000 öğrencisi ile işe giriş sınavlarında yıllardan beri ilk sıralarda yer alması, Fakültemizin en belirgin özelliği olarak kabul edilmektedir. Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Uluslar arası İlişkiler, Maliye, Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler olmak üzere 7 bölümüyle eğitim veren Fakültemizin 150’nin üzerinde öğretim üyesi vardır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2003 yılından bu yana çift anadal ve yandal uygulaması Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve öğretimdeki başarısını 30’un üzerindeki öğrenci topluluğu, yıl boyunca neredeyse aralıksız devam eden bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri ile bütünleştiren Fakültemiz başkent Ankara’da merkezi konumdaki kampüsü ile öğrencilerini hayata en iyi şekilde hazırlamaktadır.