ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
1978-1979 Eğitim-Öğretim yılında İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi olarak açılmış, 1982 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair kanununla, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kurulmuştur. 11 Şubat 2011 tarih ve 2010/1371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen ve Edebiyat Fakülteleri ayrılmış ve Edebiyat Fakültesi müstakil hâle gelmiştir. Edebiyat Fakültesi Felsefe, Tarih, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları ( İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD, Fransız Dili ve Edebiyatı ABD ve Alman Dili ve Edebiyatı ABD), Rus Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji, Türk Halkbilimi, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinden oluşmaktadır. Edebiyat Fakültesinde 42 profesör, 34 doçent, 39 yardımcı doçent, 14 öğretim görevlisi ve 60 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel bulunmaktadır. Fakültenin eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Fakülte bölümlerinde akreditasyon ve çift dal-yan dal çalışmaları da sürdürülmektedir. Aynı zamanda Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde ikinci öğretim programı da yürütülmektedir. Ayrıca, 2010 – 2011 öğretim yılından itibaren mezun olan öğrencilerimize pedagojik formasyon sertifika programı uygulanmaktadır.