ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Hukuk devrimi yapan Hacı Bayram Veli'nin adını taşımanın vermiş olduğu onura sahip olan "Ankara Hacı Bayram Veli Hukuk", insani değerlere saygı duyan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünebilen, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek ve paylaşarak adaletin sağlanması sürecine katkıda bulunan hukukçular yetiştirmeyi görev edinmiştir.