ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye'nin İletişim alanında eğitim veren en eski yüksek öğretim kurumlarından biridir. 1967 -1968 akademik yılında, özel statülü olarak, Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuştur. 1981 yılında Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine alınan okul, 1992 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi adını almıştır.

40 yılı aşkın bir geçmişi olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Gazetecilik”, “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümleri bulunmaktadır. Fakültenin eğitim dili Türkçedir. Fakültemizde 1992 yılından beri dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Lisans eğitimi kapsamında; öğrencilere yan dal ve çift anadal imkânı da sunulmaktadır. Ayrıca, yukarıda belirtilen her üç anabilim dalında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. 

Fakültemiz bünyesinde, öğrencilerimiz için çeşitli uygulama alanları olarak; reklam atölyesi, haber ajansı, radyo, televizyon-kurgu stüdyosu ve fotoğrafçılık stüdyosu gibi olanaklar bulunmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz, Reklam Atölyesi’nde çeşitli reklam uygulama ve tasarım faaliyetleri gerçekleştirebilirken, fakültemizin uygulama gazetesi olarak öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve ayda iki kez yayınlanan Gazete Gazi’de pratik deneyimler kazanmaktadırlar.  Yine fakültemiz bünyesinde bulunan ve Ankara’ya yayın yapan Radyo Gazi’de ise, program yapım ve yayıncılığı ile program yönetimi konularında deneyim edinerek yetişmektedirler. Bunun yanında öğrencilerimiz, fakültemiz bünyesindeki televizyon stüdyolarında çekim, kurgu gibi alanlarda pratik beceri geliştirme imkanı bulmaktadır. Ayrıca Fotoğrafçılık Kulübü’nde gerçekleştirilen fotoğraf uygulamaları ve çekim gezileri gibi faaliyetlerle bu alanda da beceri kazanmaktadırlar.

Alanında saygın ve deneyimli bir eğitim kadrosuna sahip olan fakültemizde, 2012-2013 yılı itibariyle Gazetecilik Bölümü’nde 5 profesör, 6 doçent, 6 yardımcı doçent; Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 3 profesör,  3 doçent, 1 yardımcı doçent; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde ise 4 profesör, 7 doçent, 3 yardımcı doçent olmak üzere toplam 12 profesör, 16 doçent ve 10 yardımcı doçent bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kadromuz bünyesinde toplam 5 öğretim görevlisi, 19 araştırma görevlisi ve 11 uzman bulunmaktadır.

Fakültemiz mezunları medya, iletişim, halkla ilişkiler ve sinema sektörlerinin çeşitli alanlarında, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin basın, yayın ve halkla ilişkiler departmanlarında görev alabilmektedirler.