ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 13 Kasım 2009 tarihli 2009/15546 sayılı kararı ile kurulmuş, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara’nın merkezi yerleşkelerinden olan, birçok yurt ve öğrenci misafirhanesi bulunan Beşevler semtinde yer almaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Alanı Yeterlilikler Çerçevesine uygun hazırlanan programıyla; eğitimin gerektirdiği teknolojik donanıma ve alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Sanat ve Tasarım alanının ihtiyaçları doğrultusunda beceriler kazandırarak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, sistem ve süreç tasarımları yapabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, sanat ve tasarım konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, ekip çalışmasına yatkın, esnek ve özgür düşünebilen, etik sorumluluğa sahip, alanında yapacağı özgün ve yenilikçi tasarımlarla lider olabilen, özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, vizyon sahibi tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.