ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara'da 16 Ocak 1956 tarihinde "Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi" adıyla kurulmuş ve aynı yıl "Ticaret Öğretmen Okulu" adı altında öğretime başlamıştır. 1982 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine alınmış ve “Mesleki Eğitim Fakültesi - Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümleri” olarak öğretime devam etmiştir. 1992 yılında yeniden yapılandırılarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi adını almıştır. Yarım asırlık eğitim kurumunun kapatılması sürecinin başlamasıyla Turizm Fakültesi 13.11.2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.09.2009 tarih ve 25377 sayılı yazısı ile kurulmuştur. Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Tüm bölümler eğitim ve öğretim süresinin ilk 2 yılı ortak dersleri almaktadırlar. 3. ve 4. yıllarda ise alanları ile ilgili dersleri, uygulamalı ve teorik olarak almaktadırlar. Yeni kurulmuş olmasına rağmen Turizm Fakültesi, geniş teknik olanaklara sahiptir. 13 adet amfisi, 3 seminer salonu, 5 adet bilgisayar laboratuarı, okuma salonu, konferans salonu, öğrenci kantini, uygulama oteli, uygulama mutfağı, uygulama restoranı ve çamaşırhanesi ile öğrencilerine gerekli altyapıyı sunmaktadır.