ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Genel Bilgiler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, eğitime 2010-2011 yılında Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Polatlı yerleşkesi olarak başlamıştır. 25/06/2012 tarih ve 2809/30 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesinde halen Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizde 3 Profesör, 4 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 16 Araştırma Görevlisi ve 3 Uzman olmak üzere toplam 43 akademik personel görev yapmaktadır.

Fakültemizin eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır.  Fakültemizin bölümlerinde çift dal ve yan dal programları da uygulanmaktadır.