ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
İşletme Bölümü günümüzün globalleşen dünyasında, temel yönetim kavramlarını hem teoride hem de pratikte öğretmeyi amaçlamaktadır. Üst düzey derslerin yanında öğrencilere profesyonel uygulamalar konusunda da yardımcı olmaktadır. Bölümde bu amaçla 15 Profesör, 7 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm mezunlarımız aynı zamanda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler tarafından İşletme Bölümü ile koordineli şekilde açılan yüksek lisans ve doktora programlarına dahil olabilmektedirler.