ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Lisans programını başarıyla tamamlayanlar, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirler ve bunun yanında ilgili alanlarda akademik kariyer yapma imkanına sahiptirler.