ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON101 İSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ I Zorunlu
0+0+3
5
EKON103 MATEMATİK I Zorunlu
0+0+3
4
ENFO101 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu
0+0+1
1
IKTI101 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu
0+0+3
3
ING-101 İNGİLİZCE-I Zorunlu
0+0+1
3
ISLE103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu
0+0+3
5
ISLE111 MUHASEBE I Zorunlu
0+0+3
5
TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu
0+0+1
2
TÜR-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu
0+0+1
2
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON102 İSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ II Zorunlu
0+0+3
5
EKON104 MATEMATİK II Zorunlu
0+0+3
5
IKTI102 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu
0+0+3
3
ING-102 İNGİLİZCE-II Zorunlu
0+0+1
3
ISLE112 MUHASEBE II Zorunlu
0+0+3
5
KAMU101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu
0+0+3
5
TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu
0+0+1
2
TÜR-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu
0+0+1
2
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON201 İSTATİSTİKİ ANALİZ I Zorunlu
0+0+3
10
IKTI205 MİKRO İKTİSAT Zorunlu
0+0+3
5
KAMU104 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu
0+0+3
5
SEÇMELİ DERSLER(2):10
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON202 İSTATİSTİKİ ANALİZ II Zorunlu
0+0+3
7
EKON204 DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu
0+0+3
8
IKTI206 MAKRO İKTİSAT Zorunlu
0+0+3
5
SEÇMELİ DERSLER(2):10
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON301 EKONOMETRİ I Zorunlu
0+0+3
6
EKON303 DİNAMİK ANALİZ Zorunlu
0+0+3
7
EKON305 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Zorunlu
0+0+3
7
SEÇMELİ DERSLER(2):10
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON302 EKONOMETRİ II Zorunlu
0+0+3
8
EKON306 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Zorunlu
0+0+3
5
EKON308 VERİ ANALİZİ Zorunlu
0+0+3
7
SEÇMELİ DERSLER(2):10
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON401 UYGULAMALI EKONOMETRİ I Zorunlu
0+0+3
8
EKON403 UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu
0+0+3
7
EKON405 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Zorunlu
0+0+3
5
SEÇMELİ DERSLER(2):10
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON402 UYGULAMALI EKONOMETRİ II Zorunlu
0+0+3
8
EKON404 UYGULAMALI ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Zorunlu
0+0+3
6
EKON406 BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMETRİ Zorunlu
0+0+3
6
SEÇMELİ DERSLER(2):10
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EKON203 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
IKTI106 İKTİSAT TARİHİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
ISLE205 FİNANSAL YÖNETİM I (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
KAMU103 ANAYASA HUKUKU (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
KAMU105 SOSYOLOJİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
MALI103 KAMU MALİYESİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON206 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON208 ÖRNEKLEME (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
IKTI307 MİKRO İKTİSADİ ANALİZ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
ISLE206 FİNANSAL YÖNETİM II (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
ISLE304 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
MALI205 VERGİ USUL HUKUKU (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON307 ERKEN UYARI SİSTEMLERİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON309 SEKTÖR PLANLAMASI (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON311 VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON313 SİMÜLASYON (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
IKTI424 ULUSLARARASI İKTİSAT (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
KAMU202 BORÇLAR HUKUKU (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
KAMU215 KAMU YÖNETİMİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON312 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON314 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON316 EKONOMİK GÖSTERGELER (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
IKTI315 PARA VE BANKA (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
IKTI318 YENİLİK EKONOMİSİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
ISLE202 TİCARET HUKUKU (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
ISLE209 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE ARAÇLARI (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON407 FİNANSAL EKONOMETRİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON409 KANTİTATİF EKONOMİK MODELLER (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON411 PROJE DEĞERLEME (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON413 FİNANSAL TEKNİK ANALİZ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON415 PARAMETRE DIŞI İSTATİSTİK (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
IKTI401 İKTİSAT POLİTİKASI (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
IKTI403 TÜRKİYE EKONOMİSİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON410 ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON412 KARAR VE OYUN TEORİLERİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON414 DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLER (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON416 ULUSLARARASI MAKRO EKONOMİ VE EKONOMETRİK MODELLER (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON418 PANEL VERİ ANALİZİ (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
EKON498 ERASMUS STAJI Seçmeli
0+0+3
5
IKTI414 TÜRKİYENİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5
ISLE212 ULUSLARARASI FİNANSMAN (SEÇ) Seçmeli
0+0+3
5