ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans mezunu arkadaşlarımızilgi duydukları uygun alanlarda yüksek lisans, doktora programlarınabaşvurabilir.