ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Lisans diplomasıverilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamışve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.