ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU
AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ufuk KAYA