ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Kayıtlı oldukları programıbırakarak tekrar üniversite sınavına girip yeni bir programa kayıt yaptıranöğrenciler, yeni programda daha önce başarılı oldukları dersleri başarmışsaydırabilmek için kesin kayıt yaptırdıktan sonraki 2 hafta içinde GaziÜniversitesine başvuru yapmak zorundadır.