ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili

Sigortacılık Bölümü, sigortacılık sektörünün ihtiyacı olan ve özellikle sigortacılık sektörü mevzuatı konusunda bilgi sahibi olan uzman ve üst düzey yöneticiyetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla dersler deneyimli akademisyenlerinyanında sektörden yetişmiş yöneticiler ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunedenle öğrenciler, eğitim süresince yeterli teorik ve uygulamaya yönelikaltyapıyla donatılmış olarak mezun olmaktadır. Bu çerçevede Sigortacılık Bölümümezunları, sektörün ihtiyacı olan teorik ve teknik altyapılarıyla niteliklieleman olarak sigortacılık sektöründe ve ayrıca geleceğin akademisyenleriolarak yüksek eğitim kurumlarında yerlerini almaktadır.