ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 1992 yılında kurulmuştur ve öğretim süresi 4 yıldır. Bölümde beş ana bilim dalı faaliyet halindedir : Güney-Batı (Azeri-Türkmen) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Kuzey-Batı (Kazak-Kırgız / Tatar-Başkurt) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı ve Güney-Doğu (Özbek-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı ve Çuvaş Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. Bölüm Master ve Doktora programları Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler bünyesinde bölümümüz öğretim üyelerince yürütülmektedir.