ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarması, araştırma projesi hazırlaması ve asgari 240 ECTS kredisini sağlamış olması grekmektedir.