ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M.FATİH KİRİŞÇİOĞLU
AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU