ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1992 yılında lisans programını başlatmıştır. Bölümde, dört yıllık lisans programı verilmektedir; yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Bölümün çalışma alanı halk bilimi, dilbilimi, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, sanat tarihi, tarih, coğrafya gibi bilimlerle disiplinlerarası çalışmalar yapmaya uygundur. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde, Türkiye Türkçesi, tarihî Türk lehçeleri ve konuşma, anlama ve yazma düzeyinde çağdaş Türk yazı dilleri (Azerbaycan , Türkmen, Kazak, Kırgız, Başkurt, Tatar, Özbek, Uygur, Hakas, Tuva, Altay, Saha) ile bunların edebiyatları öğretilir ve bu alanlarda uzman yetiştirilir. Bunun için Türk dili tarihinden ve çağdaş Türk yazı dillerine ait metinlerden yararlanır. Metinler, Türkiye Türkçesinin ve çağdaş Türk yazı dillerinin Türk halk edebiyatı, eski Türk dili, Osmanlı (Divan) edebiyatı ve çağdaş/yeni Türk edebiyatı gibi farklı dönemlerinin ve farklı toplumsal kesimlerin ürünüdür. Bölüm kontenjanı 50 kişidir. Bölüm bir bölüm başkanı ve iki bölüm başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Bir yönetici sekreteri vardır. Bölümde 5 profesör, 5 doçent, 5 yardımcı doçent, 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümden mezun olanlar kendi alanlarında akademisyen, öğretmen, lehçeler arasında aktarma yapmak üzere tercüman ya da Türk toplulukları ile ilgili kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilirler.