ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları; Dışişleri Bakanlığı, TİKA, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Elçilikleri, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi alanla ilgili kurumlarda "uzman" sıfatıyla memur olabilirler. Formasyon eğitimlerini tamamladıkları takdirde öğretmenlik yapabilirler. Akademisyen olarak alanla ilgili çalışmalar yapabilirler. Türk Dünyası ile iş yapan özel sektörde alan uzmanı olarak çalışabilirler. Tercüman olarak çalışabilirler. Eski yazılı metinleri okuyabilme becerisine sahip oldukları için kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde çalışabilirler.