ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bir sosyal ve beşeri disiplin olarak ortaya çıktığı 19. yüzyıldan günümüze kadar, kendine özgü araştırma alanlarında son derece önemli bilimsel bilgilerin üretildiği halkbilimi, ülkemizde öteden beri dünya standart ve normlarında, yeterli eleman ve donanımla yürütülmemektedir. Bu nedenle, halkbilimi disiplininin incelediği ürünlerin yer aldığı, a) halk edebiyatı, b) halk müziği ve oyunları, c) gelenek, görenek ve inançlar, ç) el sanatları, d) halk bilgisi, gibi temel araştırma alanlarında Türk kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim süreçleri ile kültür içindeki rol ve etkileri yeteri kadar araştırılmamış, teknolojik değişmelerin getirdiği sonuçlarla ortadan kalkan halk kültürü ürünleri tespit edilerek incelenememiş ve geleceğin inşasında bu birikimden yararlanma yolları oluşturulamamıştır. Bu ihtiyacı, UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gidermiştir. Bu tarihten itibaren halkbilimi "somut olmayan kültürel miras" kavramı ile anılır olmuştur. Türkiye bu sözleşmeye 2006 yılında taraf olmuştur. Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras listesi şöyledir: 1. Meddah (2003) 2. Mevlevi Sema törenleri (2005) 3. Karagöz (2009) 4. Aşıklık geleneği (2009) 5. Nevruz (2009) (Toplam 7 ülkenin sunduğu ortak dosya) 6. Sohbet Toplantıları (2010) 7. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (2010) 8. Alevi Bektaşi Semah Töreni (2010) 9. Keşkek (2011)