ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
AKTS Koordinatörü: Ar. Gör. Ahmet Erman Aral- Ar. Gör. Gözde Tekin