ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Halkbilimi alanında temel kavram ve kuram bilgisine sahip olur.
- Halkbilimi araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenip etkin kullanabilir.
- Halkbilimi çalışmaları tarihine dair bilgi sahibi olup Türk halkbilimi çalışmalarının dünya halkbilimi çalışmaları içindeki yerini kavrayabilir.
- Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynakları tanıyıp kullanır.
- Türk edebiyatının dönemlerine ve metinlerine hâkim olabilme ve Türk kültürünü edebî metinler üzerinden analiz edebilir.
- Geleneksel Türk halk tiyatrosu, halk müziği ve halk oyunları gibi gösteri sanatlarına dair teorik bilgisini ve uygulama becerisini kullanabilir.
- Dünya kültürleri ve mitolojileri arasında ilgi kurabilir; karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir.
- Medya, turizm, animasyon gibi alanlarda temel teorik bilgileri kazanır, bunları uygulamalı halkbilimi çalışmalarına uyarlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Halkbilimi araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenip etkin kullanabilir.
- Halkbilimi çalışmaları tarihine dair bilgi sahibi olup Türk halkbilimi çalışmalarının dünya halkbilimi çalışmaları içindeki yerini kavrayabilir.
- Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynakları tanıyıp kullanır.
- Kültürel süreçlere bütüncül yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapabilir.
- Türk edebiyatının dönemlerine ve metinlerine hâkim olabilme ve Türk kültürünü edebî metinler üzerinden analiz edebilir.
- Geleneksel Türk halk tiyatrosu, halk müziği ve halk oyunları gibi gösteri sanatlarına dair teorik bilgisini ve uygulama becerisini kullanabilir.
- Gelenek, görenek ve halk inançlarına dayalı toplumsal uygulamaları analiz eder, tartışır ve uygulamalı halkbilimi alanında yeni modeller geliştirir.
- Dünya kültürleri ve mitolojileri arasında ilgi kurabilir; karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir.
- Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Halkbilimi alanında bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşır.
- Medya, turizm, animasyon gibi alanlarda temel teorik bilgileri kazanır, bunları uygulamalı halkbilimi çalışmalarına uyarlar.
- Kültürel mirası tanımlama, arşivleme, depolama, sergileme, koruma bağlamında halkbilimi müzeciliği yapabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Türk edebiyatının dönemlerine ve metinlerine hâkim olabilme ve Türk kültürünü edebî metinler üzerinden analiz edebilir.
- Geleneksel Türk halk tiyatrosu, halk müziği ve halk oyunları gibi gösteri sanatlarına dair teorik bilgisini ve uygulama becerisini kullanabilir.
- Gelenek, görenek ve halk inançlarına dayalı toplumsal uygulamaları analiz eder, tartışır ve uygulamalı halkbilimi alanında yeni modeller geliştirir.
- Medya, turizm, animasyon gibi alanlarda temel teorik bilgileri kazanır, bunları uygulamalı halkbilimi çalışmalarına uyarlar.
- Kültürel mirası tanımlama, arşivleme, depolama, sergileme, koruma bağlamında halkbilimi müzeciliği yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği
- Kültürel süreçlere bütüncül yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapabilir.
- Türk edebiyatının dönemlerine ve metinlerine hâkim olabilme ve Türk kültürünü edebî metinler üzerinden analiz edebilir.
- Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Halkbilimi alanında bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Kültürel süreçlere bütüncül yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapabilir.
- Geleneksel Türk halk tiyatrosu, halk müziği ve halk oyunları gibi gösteri sanatlarına dair teorik bilgisini ve uygulama becerisini kullanabilir.
- Gelenek, görenek ve halk inançlarına dayalı toplumsal uygulamaları analiz eder, tartışır ve uygulamalı halkbilimi alanında yeni modeller geliştirir.
- Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Halkbilimi alanında bilgi oluşturur, düzenler ve paylaşır.
- Medya, turizm, animasyon gibi alanlarda temel teorik bilgileri kazanır, bunları uygulamalı halkbilimi çalışmalarına uyarlar.
- Kültürel mirası tanımlama, arşivleme, depolama, sergileme, koruma bağlamında halkbilimi müzeciliği yapabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Halkbilimi araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenip etkin kullanabilir.
- Halkbilimi çalışmaları tarihine dair bilgi sahibi olup Türk halkbilimi çalışmalarının dünya halkbilimi çalışmaları içindeki yerini kavrayabilir.
- Türk kültür tarihinin yazılı ve sözlü kaynakları tanıyıp kullanır.
- Kültürel süreçlere bütüncül yaklaşabilmek için sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden elde ettiği verileri kullanarak disiplinler arası incelemeler yapabilir.
- Gelenek, görenek ve halk inançlarına dayalı toplumsal uygulamaları analiz eder, tartışır ve uygulamalı halkbilimi alanında yeni modeller geliştirir.
- Dünya kültürleri ve mitolojileri arasında ilgi kurabilir; karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir.
- Medya, turizm, animasyon gibi alanlarda temel teorik bilgileri kazanır, bunları uygulamalı halkbilimi çalışmalarına uyarlar.