ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Türk Halkbilimi bölümünden mezun olanlar başlıca şu sektörlerde çalışabilirler: 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. İl Kültür Müdürlükleri 3. Televizyon kanalları 4. Belediyeler