ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Serap MUTLU
AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Serap MUTLU