ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir.
- Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
- Alanındaki mesleki bilgi ve terminolojiye sahiptir.
- İşletme yönetimi, işletme organizasyonu marka yönetimi ve pazarlama konularında bilgi sahibi olur.
- Kalite Kontrol ve Kalite Kontrol Sistemleri konularında bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
- Araştırma yapma, problem çözme ve proje hazırlama becerisi kazanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
- Alanındaki teknolojik araç-gereç ile makineleri ve bilgisayar programlarını tanır ve kullanır.
- İşletme yönetimi, işletme organizasyonu marka yönetimi ve pazarlama konularında bilgi sahibi olur.
- Giyim üretimi alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
- Giyim üretim alanında kullanılan tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanır, kullanım yerlerini bilir.
- Giyim üretimi için gerekli olan ölçüleri elde etme, yorumlama ve kullanma becerisine sahiptir.
- Üretime yönelik giysi kalıpları hazırlar, seriler ve pastal planını yapar.
- Farklı model ve tekniklerde giyim üretimi yapma becerisine sahiptir.
- Giyim üretim süreçlerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.
- Kalite Kontrol ve Kalite Kontrol Sistemleri konularında bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
- Araştırma yapma, problem çözme ve proje hazırlama becerisi kazanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Araştırma yapma, problem çözme ve proje hazırlama becerisi kazanır.
- Hızlı ve doğru karar alabilme, farklı ortam ve pozisyonlara uyum sağlama becerisi kazanır.
- Küresel ölçekte çalışabilecek iletişim becerisi ve vizyona sahiptir.
- Birey olarak görev hak ve sorumluluklarını bilir, mesleki etik kurallara uygun davranır.
Öğrenme Yetkinliği
- Alanındaki mesleki bilgi ve terminolojiye sahiptir.
- Giyim üretimi için gerekli olan teknik çizim çalışmalarını yapar, teknik föyleri hazırlar.
- Üretime yönelik giysi kalıpları hazırlar, seriler ve pastal planını yapar.
- Giyim üretim süreçlerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Hızlı ve doğru karar alabilme, farklı ortam ve pozisyonlara uyum sağlama becerisi kazanır.
- Yaşam boyu öğrenme felsefesine sahiptir.
- Küresel ölçekte çalışabilecek iletişim becerisi ve vizyona sahiptir.
- Çevreye duyarlıdır, çevre koruma ve enerji tüketimi hakkında bilinçlidir.
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği bilincine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanındaki teknolojik araç-gereç ile makineleri ve bilgisayar programlarını tanır ve kullanır.
- Giyim üretimi alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
- Giyim üretim alanında kullanılan tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanır, kullanım yerlerini bilir.
- Giyim üretimi için gerekli olan teknik çizim çalışmalarını yapar, teknik föyleri hazırlar.
- Giyim üretimi için gerekli olan ölçüleri elde etme, yorumlama ve kullanma becerisine sahiptir.
- Üretime yönelik giysi kalıpları hazırlar, seriler ve pastal planını yapar.
- Farklı model ve tekniklerde giyim üretimi yapma becerisine sahiptir.
- Birey olarak görev hak ve sorumluluklarını bilir, mesleki etik kurallara uygun davranır.
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği bilincine sahiptir.