ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1050001 -HALK BİLİMİ TARİHİ
1
0
5
5
3
3
0
0
2
3
0
2
1050004 -TÜRK HALK EDEBİYATI I
3
3
2
4
4
3
1
0
0
1
1
1
1050041 -HALK BİLİMİ MÜZECİLİĞİ
3
3
5
2
4
2
5
5
3
5
5
5
1050042 -HALK TİYATROSU
2
1
2
2
4
4
5
1
3
4
3
1
1050043 -HALK HEKİMLİĞİ
4
4
4
1
3
0
0
0
4
4
0
0
1050044 -GELENEKLER VE HALK İNANÇLARI
3
3
3
3
3
2
3
5
4
4
3
5
1050045 -ANADOLU GÖÇER KÜLTÜRÜ
4
5
3
0
5
0
0
5
2
1
0
0
1050048-TEKKE VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ
2
4
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
1050050-MİTOLOJİYE KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR
5
5
4
5
4
5
3
4
5
4
5
1
1050051-HALKBİLİMİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI
5
2
3
1
1
2
3
2
1
1
3
3
1050990-ERASMUS STAJI
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
4
1
2050003-SEMİNER
3
5
2
5
5
3
1
2
2
5
1
2
2050004 -HALKBİLİMİ KURAM VE YÖNTEMLERİ
5
4
3
2
2
2
0
3
4
3
4
1
2050005 -TÜRK HALK EDEBİYATI II
5
5
4
4
5
5
1
4
4
5
1
2
2050046 -HALK MÜZİĞİ VE OYUNLARI
1
1
3
4
4
3
5
5
3
4
4
4
2050047 -ŞÖLEN, ŞENLİK VE FESTİVALLER
3
3
4
3
3
3
5
5
3
4
4
5
2050048 -TÜRK DÜNYASI HALKBİLİMİ
1
2
2
3
3
2
2
5
5
1
1
1
2050049 -KÜLTÜREL ANİMASYON TASARIMCILIĞI
2
1
2
2
4
1
2
5
2
4
4
1
2050050 -TÜRK EL SANATLARI
4
4
4
4
4
1
0
3
3
4
0
4
2050055-EL SANATLARI
4
4
4
4
4
1
0
3
3
4
0
4
2050056-HALK SPORLARI VE SÖZLÜ ORTAMLARI
1
2
1
2
3
2
5
5
3
3
4
4
İlişkili ders sayısı / 21 212021202119151820211619
İlişki ağırlığı 626265627450466863715151
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir