ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Türk Halkbilimi Bölümü master programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı ve etik değerleri gözeten öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca bölümden mezun olan her öğrenci geleceğin oluşturulmasında etkin rol almayı öğrenmelidir.