ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Ekonometri Yüksek Lisans Programında teori ve uygulama birlikte yürütülmektedir. Mezunların teknolojik araçları da kullanarak gerçek problemlere hızlı ve doğru çözümler ve alternatifler yaratabilme kapasitesi oluşturulmuştur. Ekonometri, zaman serisi, panel veri vb. konularda uzmanlaşma sağlanmaktadır.