ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - YÜKSEK LİSANS
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
SEMİNER Zorunlu 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
2080003 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
7.5
1080002 İLERİ EKONOMETRİK YÖNTEMLER I Seçmeli
0+0+3
7.5
1080014 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
1080042 İLERİ MİKRO İKTİSAT Seçmeli
0+0+3
7.5
1080066 EKONOMETRİK MODELLER Seçmeli
0+0+3
7.5
1080067 DİNAMİK ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
1080069 FİNANSAL ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
1080070 ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
1080071 İNDEKSLER KURAMI VE UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
1080999 TEZ DÖNEMİ Seçmeli
0+0+0
30
2080004 İLERİ EKONOMETRİK YÖNTEMLER II Seçmeli
0+0+3
7.5
2080006 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
2080046 İLERİ MAKRO İKTİSAT Seçmeli
0+0+3
7.5
2080050 İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
2080052 ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
2080053 EKONOMETRİK TEORİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700001 DÖNEM PROJESİ Seçmeli
0+0+0
15
7700005 EKONOMETRİK YÖNTEMLER VE MODELLER Seçmeli
0+0+3
7.5
7700007 RİSK ÖLÇÜM VE ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700042 MALİ PİYASALARDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700047 DİNAMİK İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700048 VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ANALİZLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700050 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700051 EKONOMİK GÖSTERGELER Seçmeli
0+0+3
7.5
7700052 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700054 PANEL VERİ ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700055 OPTİMİZASYON KURAMI Seçmeli
0+0+3
7.5
7700056 ÇOK DEĞİŞKENLİ ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
7700064 KARAR KURAMI Seçmeli
0+0+3
7.5
8700003 FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli
0+0+3
7.5
8700004 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
8700046 ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
8700048 GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLAR VE ANALİZLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
8700049 ERKEN UYARI SİSTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
8700057 FİNANSAL MODELLEMEDE UYGULAMALAR Seçmeli
0+0+3
7.5