ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1080002 -İLERİ EKONOMETRİK YÖNTEMLER I
5
5
5
4
5
5
4
5
0
0
1080014-ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ
3
4
4
5
4
5
1
4
4
4
1080042 -İLERİ MİKRO İKTİSAT
4
5
5
5
5
3
5
5
0
0
1080066 -EKONOMETRİK MODELLER
5
5
5
3
5
5
3
5
0
0
1080067-DİNAMİK ANALİZ
5
5
4
5
4
5
2
4
2
2
1080069-FİNANSAL ANALİZ
5
5
5
3
4
4
3
5
0
0
1080070-ERKEN UYARI GÖSTERGELERİ
4
4
4
3
4
3
3
4
0
0
1080071-İNDEKSLER KURAMI VE UYGULAMALARI
1
3
3
3
3
0
0
3
0
0
1080999 -TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2080003-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
0
4
3
3
2080004 -İLERİ EKONOMETRİK YÖNTEMLER II
5
5
5
4
5
5
4
5
0
0
2080006-ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
5
3
4
3
2
4
4
3
0
0
2080046 -İLERİ MAKRO İKTİSAT
4
4
4
5
5
3
5
5
0
0
2080050-İSTATİSTİKSEL ANALİZ
4
3
3
1
4
5
0
0
0
0
2080052-ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ
5
5
5
5
5
5
3
4
2
2
2080053-EKONOMETRİK TEORİ
4
4
4
3
4
3
2
4
0
0
7700001 -DÖNEM PROJESİ
4
5
4
4
4
5
0
4
4
4
7700005 -EKONOMETRİK YÖNTEMLER VE MODELLER
5
5
5
4
5
5
4
5
0
0
7700007 -RİSK ÖLÇÜM VE ANALİZİ
5
5
5
4
5
5
4
5
0
0
7700042 -MALİ PİYASALARDA RİSK YÖNETİMİ
4
4
4
3
3
4
2
4
2
2
7700047 -DİNAMİK İKTİSADİ ANALİZ
5
5
5
5
4
3
3
4
4
4
7700048 -VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ANALİZLERİ
1
2
3
4
3
3
3
2
4
4
7700050 -FİNANS MATEMATİĞİ
2
2
4
4
2
0
1
4
0
0
7700051 -EKONOMİK GÖSTERGELER
4
5
5
5
5
3
5
5
3
3
7700052 -ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
5
3
4
3
2
4
4
3
0
0
7700054 -PANEL VERİ ANALİZİ
5
5
5
4
4
4
3
5
0
0
7700055 -OPTİMİZASYON KURAMI
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
7700056 -ÇOK DEĞİŞKENLİ ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ
4
4
5
2
1
3
0
0
0
0
7700064-KARAR KURAMI
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
8700003 -FİNANSAL EKONOMETRİ
5
5
5
5
3
5
5
3
2
2
8700004 -ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ
3
4
4
5
4
5
0
5
4
4
8700046 -ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ
5
4
4
2
3
4
1
3
0
0
8700048 -GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLAR VE ANALİZLERİ
5
5
5
4
5
5
4
5
0
0
8700049 -ERKEN UYARI SİSTEMLERİ
4
4
3
4
3
2
4
3
0
0
8700057-FİNANSAL MODELLEMEDE UYGULAMALAR
5
5
5
5
3
0
0
5
0
0
İlişkili ders sayısı / 35 35353535353228331414
İlişki ağırlığı 147149154137136133951394848
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir