ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkanları mevcuttur. Ekonometri bölümünde Yüksek Lisans derecesi alan öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.