ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Enstitünün bir başka ana bilim dalında veya başka bir üniversitenin eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili ana bilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; istenilen belgeleri dilekçesine ekleyerek, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek ana bilim dalı görüşünü alır. Bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı karara bağlanır.

Türkiye''''''''de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan yani sertifikaya veya tecrübeye dayalı(in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Gazi Üniversitesi''nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Adayın ALES punı en az 60 olmalıdır.