ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde ya da farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir. Bununla beraber, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Giderek artan özel hastane ve sağlık kuruluşu sayısı da bölüm mezunları için ayrı bir istihdam imkânı yaratmaktadır. Bölüm mezunları,  özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastanelerde yönetici olarak görevlendirilecek Sağlık Subayı ihtiyacı da bu bölüm mezunlarından karşılanmaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.