ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 2003 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde 2004 yılından itibaren Lisansüstü düzeyde programlar yürütülmektedir. Bölümümüz bünyesinde Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji gibi, arkeolojinin tüm anabilim dallarını kapsayan tek bir müfredat altında dersler yürütülmektedir. Bölüm akademik kadromuzun şekillenmesi, yukarıda sözü edilen tüm anabilim dallarında uzmanlık yetkisine sahip öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 2012 yılı itibariyle Bölümümüz akademik kadrosu 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır. Lisansüstü programımızda yer alan ders içerikleri, tarihsel sınırlılıkları Prehistorik dönemlerden başlayarak Orta Çağ'a kadar uzanan bir zaman dilimi içinde, öncelikle Anadolu Arkeolojisi üzerinde yoğunlaşmakta olup, bunun yanında Anadolu'nun çevre bölge ve kültürlerle olan ilişkisi ve etkileşimi geniş bir çerçevede ele alınarak, arkeoloji programından genel arkeoloji formasyonu alarak mezun olan öğrencilerin bilim dalında uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Bölüm öğretim elemanları, Bölümün kurulduğu yıllardan bu yana; eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, akademik faaliyetler ve ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı ve yüzey araştırması yürütücülüğü yapmakta olup, müze kurtarma kazılarında bilimsel danışman ve heyet üyesi olarak yer almaktadırlar.