ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar kendi alanlarında veya yakın alanlarda Doktora programlarına başvurabilirler.