ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT
AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Fatma EROL