ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1680004 -BATI ANADOLU ARKEOLOJİSİ
4
2
4
3
2
3
4
2
4
0
1680005 -ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
1680041 -PREHİSTORİK ARKEOLOJİ I.
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
1680050 -YUNAN MİMARİSİ
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
1680051 -PALEOANTROPOLOJİ I
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
1680053-YUNAN MİTOLOJİSİ
4
4
4
3
4
0
3
5
1
0
1680999 -TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
2680007 -ROMA MİMARİSİ
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
2680009-SEMİNER
4
4
4
4
2
3
3
2
3
0
2680011-ÖNASYA ARKEOLOJİSİ II
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
2680046 -PREHİSTORİK ARKEOLOJİ II  
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
2680052 -PALEOANTROPOLOJİ II
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
2680054-ROMA MİTOLOJİSİ
4
4
3
2
4
0
3
5
3
0
İlişkili ders sayısı / 13 1313131313111313139
İlişki ağırlığı 58555554534957545238
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir