ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Bölüm bünyesinde Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarına yönelik mecburi derslerin yanı sıra Antropoloji, Orta Asya Arkeolojisi, Ortaçağ Anadolu Arkeolojisi gibi yakın disiplinlere yönelik derslerin de yer aldığı seçmeli dersler verilmektedir. Mecburi ve seçmeli dersler ile seminer dersinin başarıyla tamamlanmasından sonra tez hazırlanır ve savunulur.