ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Arkeoloji ile ilgili konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
- Bilimsel araştırma teknik ve metotlarını öğrenir.
- Alanında edindiği kuramsal bilgileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme becerisi edinir.
- Edinilen düşünce becerisi ve bilimsellikle araştırma ve danışmanlık yapma yetkinliğine sahip olur.
- Disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilir.
- Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
- Arkeolojik malzeme üzerinden farklı bölgelerin çeşitli kültürleri ile ilişki kurar.
- Arkeolojik verilerin ve materyalin, dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme becerisi kazanır.
- Uygulamalı teknik bilgileri kullanarak arazi çalışmalarını yönetir
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Arkeoloji ile ilgili konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
- Bilimsel araştırma teknik ve metotlarını öğrenir.
- Alanında edindiği kuramsal bilgileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme becerisi edinir.
- Edinilen düşünce becerisi ve bilimsellikle araştırma ve danışmanlık yapma yetkinliğine sahip olur.
- Disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilir.
- Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
- Arkeolojik malzeme üzerinden farklı bölgelerin çeşitli kültürleri ile ilişki kurar.
- Mesleki ve bilimsel etik değerleri gözetir.
- Arkeolojik verilerin ve materyalin, dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme becerisi kazanır.
- Uygulamalı teknik bilgileri kullanarak arazi çalışmalarını yönetir
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Arkeoloji ile ilgili konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
- Bilimsel araştırma teknik ve metotlarını öğrenir.
- Alanında edindiği kuramsal bilgileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme becerisi edinir.
- Edinilen düşünce becerisi ve bilimsellikle araştırma ve danışmanlık yapma yetkinliğine sahip olur.
- Disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilir.
- Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
- Arkeolojik verilerin ve materyalin, dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme becerisi kazanır.
- Uygulamalı teknik bilgileri kullanarak arazi çalışmalarını yönetir
Öğrenme Yetkinliği
- Arkeoloji ile ilgili konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
- Bilimsel araştırma teknik ve metotlarını öğrenir.
- Alanında edindiği kuramsal bilgileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme becerisi edinir.
- Edinilen düşünce becerisi ve bilimsellikle araştırma ve danışmanlık yapma yetkinliğine sahip olur.
- Arkeolojik verilerin ve materyalin, dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme becerisi kazanır.
- Uygulamalı teknik bilgileri kullanarak arazi çalışmalarını yönetir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilir.
- Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
- Mesleki ve bilimsel etik değerleri gözetir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Arkeoloji ile ilgili konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
- Bilimsel araştırma teknik ve metotlarını öğrenir.
- Edinilen düşünce becerisi ve bilimsellikle araştırma ve danışmanlık yapma yetkinliğine sahip olur.
- Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
- Arkeolojik malzeme üzerinden farklı bölgelerin çeşitli kültürleri ile ilişki kurar.
- Arkeolojik verilerin ve materyalin, dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme becerisi kazanır.
- Uygulamalı teknik bilgileri kullanarak arazi çalışmalarını yönetir