ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Yüksek Lisans programından mezun olanlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen, Kültür Bakanlığına bağlı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Birimleri, İl Kültür Müdürlükleri, kültürel mirasın korunması çerçevesinde Belediyeler, BOTAŞ, DSİ, TCKY, DDY, TPAO gibi kurumların bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığında istihdam alanı bulabileceklerdir.