ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
İktisat Bölümünde yürütülen eğitim ve öğretim programı, İktisat biliminin temel kavramlarını, temel yöntemlerini, temel sorunlarını ve Türkiye ve Dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri bir arada vermektedir. Akademik kadrolaşma İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat olmak üzere dört (4) anabilim dalı esasına göre oluşturulmuştur.Bölümde izlenen İktisat programı, kuramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde, ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunların analizini kapsamaktadır. Derslerde teorik olduğu kadar, uygulamaya ilişkin güncel konular da ele alınmaktadır. Bölümde 13 Profesör, 5 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 7 Arş. Gör. Doktor ve 17 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.