ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Kamu Yönetim Bölümü, kamuya ve özel kesime üst düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, özellikle kaymakam, idari hakim, uzman ve denetim elemanı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bölüm meslek formasyonu vermenin yanında, öğrencilere sunulan program zenginliği ile yerel yönetimlere yönetici yetiştirme ve aydın kavramının ifade ettiği niteliksel donanımı vermeyi de hedeflemektedir. Bölüm mezunlarının ülke yönetiminin her alanında çok sayıda ve başarılı bir biçimde görev almaları, amaçlanan hedeflere ulaşıldığını göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda, yapılmakta olan yeniliklerle Kamu Yönetimi Bölümünün daha etkin bir konuma gelebileceği söylenebilir.