ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Ekonometri bilimi, iktisat, istatistik, matematik ve yöneylem araştırması bilimlerinin bir ara kesiti olarak tanımlanır. Ekonometri bölümü programı teorik iktisat kapsamında ele alınan konuların, nicel analiz teknikleri ile desteklendiği, uygulamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Teorik yapının ampirik çözümlemesi, programda işlenen derslerin teorik ve uygulamalı yapılmalarını sağlamaktadır. Ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik Anabilim dallarından oluşan Ekonometri Bölümünde, dört yıllık lisans eğitimi süresince ortak bir program izlemektedir. Ekonometri lisans programı, Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik, Matematik ve Uygulamalı Bilgisayar derslerinin ağırlıkta olduğu bir programı kapsamakla birlikte, bölüm mezunlarının girecekleri iş sınavlarındaki başarı şanslarını arttırmak amacıyla giriş niteliğindeki bazı hukuk, işletme ve maliye derslerini de içermektedir. Bölümde, teorik yapının sınanması aşamasında bilgisayar ortamında ödev ve proje çalışmaları yürütülmektedir. Ekonometri bölümünü bitiren öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.