ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu''nun 30.01.2013 tarihli kararı ile Üniversitemiz İ.İ.B.F. Bünyesinde açılmıştır. Gazi Üniversitesi, 1995 yılından itibaren Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans ve 2005 yılından itibaren Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programlarını yürüten alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ile 2013-2014 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alarak lisans düzeyinde de eğitim vermeye başlayacaktır. Lisans programının açılması ile sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu her seviyedeki yönetici adayları yetiştirilecektir.

Sağlık sektöründe yaşanan hızlı ve sürekli değişim, sağlık kurumları yönetiminin de dinamik bir yapıya bürünmesi zorunluluğunu beraberinde getirmekte ve sağlık kurumları yöneticilerinin de bu hızlı değişime ayak uydurabilecek bilgi ve beceri birikimine sahip olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Reform içerisinde olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, toplumların değişen demografisi, yükselen bakım ve tedavi maliyetleri ile artan sağlık hizmeti ihtiyacı zaten kıt olan kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yeterliklere sahip profesyonel sağlık yöneticilerine olan ihtiyacı arttırmıştır. Sağlık yöneticiliği geleceğin parlak meslekleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, sağlık kuruluşlarının yönetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilecek, sağlık ve sağlık hizmetleri, tıbbi terminoloji kavramlarını bilen, epidemiyolojik çalışmalara önem veren, işletmecilik bilgisine sahip,  sağlık kurumlarında insan kaynaklarının öneminin farkında olan, satına alma, stok ve envanter yönetimi faaliyetlerini sıkı bir disiplin ile gerçekleştiren, paydaşlarla iyi ilişkiler geliştiren ve muhasebe, sağlık finansmanı, sağlık ekonomisi, sağlık pazarlaması, sağlık hukuku prensiplerini yerine getirirken hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetini önceliklendiren, sağlık alanında evrensel boyutta benimsenmiş, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelere sahip, etik kural ve değerleri özümsemiş profesyonel sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bölüm mezunları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Giderek artan özel hastane ve sağlık kuruluşu sayısı da bölüm mezunları için ayrı bir istihdam imkânı yaratmaktadır. Bölüm mezunları,  özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastanelerde yönetici olarak görevlendirilecek Sağlık Subayı ihtiyacı da bu bölüm mezunlarından karşılanmaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar. Buna ek olarak, öğrenciler İ.İ.B.F. bünyesinde bulunan diğer bölümlerde Çift Anadal veya Yandal programları ile lisans tamamlayarak İ. İ. B. F.  mezunlarının sahip olduğu diğer tüm haklara sahip olmakta, kamu ve özel kuruluşlarda müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetçi, uzman yardımcısı olarak görev alabilmektedirler.