ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil Tasarımı Bölümü; 2010–2011 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğretim programı, 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. Öğretim programında, zorunlu, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler bulunmaktadır. İkinci yılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin dokuma yüzey tasarımı, örme yüzey tasarımı ve baskı desen tasarımı dallarında uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar TEKSTİL TASARIMCISI unvanı alırlar. Bölümün amacı, öğrencileri uluslararası değerde özgün tasarımlar yapabilecek donanımla yetiştirmektir.