ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bankacılık sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli çok yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve dinamizmin devam etmesi, aynı zamanda bankacılık sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir. Bankacılık Bölümü, hızla gelişen bu sektörde hizmet vermek üzere etik değerleri ön planda tutan, yönetim kalitesini artırabilecek, piyasalarda yaşananları yakından takip edip yorumlayabilen, riskler ve finansal problemler karşısında analiz yeteneğine sahip olan ve çözüm üretebilen vasıfta uzman ve yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bu hedef doğrultusunda Bankacılık Bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi boyunca akademik kadromuz ve sektörde deneyimli yönetici ve uzmanlar tarafından ekonomi, finans, yönetim, muhasebe, istatistik, hukuk ve matematik gibi temel derslerin yanı sıra, bankacılık sektöründe uzmanlık gerektiren alanlara yönelik dersler de verilmektedir.