ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, Bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.Bölümde 11 Profesör Dr., 7 Doçent Dr., 6 Yardımcı Doçent Dr., 1 Öğretim Görevlisi ve 7 araştırma görevlisi vardır.