ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Tarih Bölümü 1987 yılında kurulmuştur. 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından bu yana ikinci öğretimde de eğitim verilmektedir. Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler mezun olabilmek için 240 AKTS toplamak zorundadır. Normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında dersler aynıdır. Bölüm dersleri Türk ve Türkiye tarihi ağırlıklıdır. Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim Dallarında lisans üstü eğitim yapabilmektedirler.